Volym – en liter är lika mycket som 1 dm³

6492
- Vilken Storlek Affilliate -
RABATTKOD: 50% på Julkort hos Vistaprint

Räkna med volym

I filmen presenteras olika sätt att beskriva samma volym. Där beskrivs även hur prefixen i orden har en betydelse som är bra att lära sig för att kunna översätta olika volymer till olika enheter.

Här kommer prefixen som förklaras i förhållande till en hel.

Volym:                   Prefix
1 liter = 10 dl          Deci = tiondel
1 liter = 100 cl        Centi = hundradel
1 liter = 1000 ml     Milli = tusendel

Volym:
1 m³ = 1000 liter
1 dm³ = 1 liter
1 cm³ = 1 ml

I filmen visar jag en bild på en kub där alla sidor är en dm. Den har därför volymen 1 dm³ och en liter.

En viktig ”nyckel” för att kunna växla mellan de olika enhetssystem är att 1 liter är detsamma som 1 dm³.

Formel för volymberäkning:
Längd x bredd x höjd.
Här: 1 dm x 1 dm x 1 dm = 1 dm³

I filmen förklarar jag hur de är kopplade till en kub men det kan även vara rätblock som ger samma totala volym.