Cirkelns medelpunktsvinkel

5361
- Vilken Storlek Affilliate -
RABATTKOD: 50% på Julkort hos Vistaprint

Vad är en medelpunktsvinkel?

Medelpunktsvinkeln handlar precis som namnet låter som, om cirkelns medelpunkt och vinkeln som är runt medelpunkten. Är det hela cirkeln är medelpunktsvinkeln 360° alltså ett helt varv. Vi upprepar att medelpunktsvinkeln i en hel cirkel är 360°.

När vi har en halv cirkel har vi medelpunkten och vi har ett halvt varv. Hälften av ett helt varv som är 360° är 180°. Därmed är medelpunktsvinkeln 180°.

En fjärdedels cirkel ger en medelpunktsvinkel som är en fjärdedel av 360° vilket är 90°.

Medelpunktsvinkel är den vinkel som är markerad runt medelpunkten i en cirkel.