Jämföra bråk 3 – bråkplank

1392
- Vilken Storlek Affilliate -
RABATTKOD: 50% på Julkort hos Vistaprint

Bråkplank

Något som är bra att använda när man ska jämföra bråk med varandra är något som kallas för bråkplank. Det är en bild som visar hur stor en hel är och sedan delas den på upp på olika sätt. Den hela är lika stor som två halvor, tre tredjedelar, fyra fjärdedelar, fem femtedelar, sex sjättedelar, åtta åttondelar och tio tiondelar.

Det viktiga att komma ihåg är att man hela tiden jämför med en hel som är lika stor som figur som är uppdelad i mindre delar. Fördelen med ett bråkplank är att delarna visas bredvid varandra så att det blir enklare att jämföra.

Man kan i bråkplanket i filmen till exempel titta på hur man kan skriva en tredjedel på fler sätt genom att följa den delen tills du hittar en lika stor del till och i det här fallet är det två sjättedelar.

Vilket bråk är störst eller minst?

Bråkplanket kan även användas om du vill ta reda på vilket bråk som är störst eller minst. Är 1/5 eller 1/3 störst? Genom att titta och jämföra i bråkplanket och då visas det tydligt att 1/3 är större än 1/5.

Om du ska jämföra bråk med hjälp av bilder är det viktigt att bilderna är lika stora för att kunna jämföra delarna i de olika figurerna med varandra. Då kan du jämföra om delarna är olika stora eller lika stora.