Bråk – räkna del av antal 2

5744
- Vilken Storlek Affilliate -
RABATTKOD: 50% på Julkort hos Vistaprint

Räkna del av antal 2

Här ska jag visa i filmen hur du kan räkna ut en viss andel av ett antal när det är mer än en del vi vill veta hu många det är. Jag visar att vi alltid måste börja med att ta reda på hur många en del motsvarar för att kunna ta reda på hur många som är detsamma som flera delar av helheten. Jag visar konkret med knappar och hur beräkningarna kan skrivas för att kommunicera sina resonemang, metoder och lösningar. 

Här ska vi ta reda på hur mycket 2/3 av tolv knappar är:

Börja med att ta reda på vad en tredjedel av 12 är och då kan du skriva:

1/3 av 12 och beräkningen skrivs 12/3 = 4

2/3 av 12 – här vet vi nu att 1/3=4, enligt ovan – och kan beräkna 2×4=8. Vi multiplicerar med 2 eftersom det är 2 tredjedelar vi vill veta hur många det motsvarar.

I filmen visas även hur du kan beräkna 4/6 och 3/4 av 12 knappar, både med knappar och hur beräkningarna kan skrivas.

Så alltså så fort vi ska räkna ut del av antal börjar vi med att ta reda på hur många en av de delarna är och sedan kan vi multiplicera med det antal delar vi ska ha för att få reda på antalet.