Bråk och decimaltal med hundradelar

4297
- Vilken Storlek Affilliate -
RABATTKOD: 50% på Julkort hos Vistaprint

Så här räknar du med hundradelar i bråk

I den här filmen beskriver jag sambandet mellan att skriva tal i bråkform och som decimaltal med hundradelar. Jag visar med bilder och hur det kan skrivas med siffror kopplat till talens platsvärden.

Jag visar en bild som är delad i hundra lika stora delar och 12 hundradelar är målade röda och det skrivs i bråkform 12/100 (12 av 100, tolv hundradelar) och det kan även skrivas som ett decimaltal 0,12.

I 0,12 talar platsvärdet i positionssystemet om att det är 12 hundradelar.

I filmen visas fler exempel på hur stor del av en figur som är färglagd och hur det kan uttryckas med ett bråk eller i decimalform kopplat till platsvärde.

Prioriteringsregeln (flera räknesätt)

Prioriteringsregeln går ut på att man alltid måste räkna ut multiplikationer och divisiner först om de är med i samma beräkning

6+3×8= eftersom det finns med en multiplikation måste vi beräkna den först innan lägger ihop talen

6+24= 30

100-81/9= eftersom det finns med en division måste vi beräkna den först

100-9=91

Regeln gäller alltså att vi måste räkna ut multiplikation och division först om de finns med i tal med flera beräkningar. Addition och subtraktion kommer därefter.