Jämföra bråk 2

840
- Vilken Storlek Affilliate -
RABATTKOD: 50% på Julkort hos Vistaprint

Jämföra bråk 2

Det här är en fortsättning på den första filmen om att jämföra bråk. Det handlar om att skriva en halv på olika sätt och det visas i filmen tillsammans med bilder. Det finns fyra lika stora figurer som är delade i två lika stora delar, där varje del kallas en halv. I alla figurerna är halva figuren färglagd.

Om vi delar den första figuren en gång till på andra ledden så får vi fyra lika stora delar som kallas fjärdedelar. Då kan vi se att ½ = 2/4.

Vi delar den andra figuren i sex lika stora delar och varje del är en sjättedel. Då kan vi se att ½ = 3/6.

I den tredje figuren delar jag den i åtta lika stora delar där varje del är en åttondel. Då kan vi se att ½ = 4/8.

Den fjärde figuren delar jag i tio lika stora delar och varje del heter en tiondel. Då ser vi att ½ = 5/10.

Tittar vi på alla figurerna kan vi se att det går att skriva en halv på flera olika sätt då ½ = 2/4 = 3/6 = 4/8 = 5/10.

Det vi kan upptäcka i alla de figurer vi delat upp på olika sätt och jämfört med en halv, är att täljaren är hälften så stor som nämnaren när bråket beskriver en halv.