Cirkelns area

15603
- Vilken Storlek Affilliate -
RABATTKOD: 50% på Julkort hos Vistaprint

Cirkelns area

När vi räknar på cirkelns area gör vi det först på ett ungefär för att det ska bli enklare beräkningar. Istället för att använda det exakta värdet på π avrundar vi till 3.

Så här räknar du ut cirkelns ungefärliga area.

Cirkelns area ≈ 3 x radie x radie

Så här räknar du ut cirkelns exakta area.

Cirkelns area = π x radie x radie

Vi får ett exempel hur vi kan beräkna arean på cirkeln i filmen där radien är 3cm. När vi beräknar arean på ett ungefär får vi: 3 x 3 x 3 = 27 cm².

Om vi beräknar arean mer exakt och använder oss av π får vi arean: π x 3 x 3 = 28,26 cm². Det betyder att det är rimligt att räkna med π ≈ 3 då 27 är nära 28,26.

I filmen visas även hur arean kan beräknas med hjälp av cm²-rutat papper, på ett ungefär med hela och halva rutor får vi även då resultatet 28 cm².

Det visas även exempel på varför radien x radien är relevant för att beräkna arean av en cirkel.