Jämföra bråk 1

734
- Vilken Storlek Affilliate -
RABATTKOD: 50% på Julkort hos Vistaprint

Jämföra bråk 1

För att kunna jämföra bråk använder jag mig av ett papper som delas upp på olika sätt och det visas i filmen. Vi kan skriva samma bråk på flera olika sätt och det blir synligt med hjälp av hur vi viker pappret och färglägger de olika delarna.

Jag börjar med ett helt vitt papper och viker det på mitten. För att förtydliga fyller jag i viket med en linje och då ser vi två lika stora delar.

Varje del är en halv och det kan skrivas ½ och kan även läsas som ”en av två”. Därefter viker jag pappret på andra ledden och drar ett streck i vecket och har nu fått fyra lika stora delar på pappret.

Varje del kallas för en fjärdedel och det skrivs ¼ och kan även läsas som ”en av fyra”. Vi kan nu se på pappret att ½ är detsamma som 2/4, så ½ = 2/4.

Jag viker pappret ytterligare en gång och fyller i de nya vikningarna med en linje så att vi kan se att pappret är delat i åtta lika stora delar. Varje del kallas för en åttondel.

Det visas på filmen att den blå halvan är lika stor som 2/4 och 4/8. På det sättet kan vi visa att ½ = 2/4 = 4/8.